עיתון מקצועי אבני דרך גיליון 1
חוברת לתלמיד בנושא גישור - זכה בציון לשבח על ידי אגודת המעצבים הגרפיים בישראל
חוברת לתלמיד בנושא גישור - זכה בציון לשבח על ידי אגודת המעצבים הגרפיים בישראל
מדריך למורה בנושא גישור - זכה בציון לשבח על ידי אגודת המעצבים הגרפיים בישראל
חוברת לתלמיד בנושא גישור - זכה בציון לשבח על ידי אגודת המעצבים הגרפיים בישראל
כריכה לחוברת קיץ לנוער שוחר מדע
חוברת מקצועית בנושא חניה ותחבורה למסר 1 חברת יחסי ציבור
חוברת מקצועית הד הדסה לבית החולים הדסה
הצעה עיצובית לספר בטיחות בדרכים עבור משרד החינוך
עיצוב כריכה לספר בנושא אלימות עבור משרד החינוך
עיצוב כריכה לספר בנושא ערכים וחינוך עבור משרד החינוך- זכה בציון לשבח על ידי האגודת המעצבים הגרפיים בישראל